Članstvo
Napisao Administrator   
Tuesday, 19 December 2006

Godišnja članarina za članove iznosi 30 KM. Uplatu članarine možete izvršiti preko Raiffeisen Bank, na račun broj 1610000041240046.

 • On-line pristupnica za članstvo u BHITS -u.

Izvod iz Statuta

ČLAN 8.

 • Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
 • Član Udruženja može po pravilu biti svaki građanin Bosne i Hercegovine.

ČLAN 9.
Članstvo u Udruženju stiče se učlanjenjem od dana upisa u registar članova Udruženja i davanje izjave pristupa.

ČLAN 10.
Svaki član Udruženja je obave zan platiti članarinu u visini koju odredi nadležni organ Udruž enja, a najkasnije do 10-og u mjesecu.

ČLAN 11.
Udruženje donosi Odluku o visini članarine, na početku svake kalendarske godine.

ČLAN 13.
Članovi u Udruženju su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava.

ČLAN 12.
Prava i dužnosti članova Udruženja su:

 • da biraju i budu birani u organe Udruženja
 • da učestvuju u radu Udruženja
 • da razmatraju i ocjenjuju rad organa Udruženja
 • da pokreću pitanje odgovornostii opoziva članova Udruženja
 • da budu blagovremeno informirani o radu Udruženja
 • da prisustvuju svim skupovima, da daju prijedloge, postavljaju pitanja i traže odgovore
 • da ostvaruju određena prava i pogodnost i u skladu sa Odlukama i drugim aktima Udruženja
 • da traže pomoć i podršku od Udruženja pri rješavanju socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i drugih pitanja
 • da uživaju povlastice koje Udruženje daje ili koje ostvaruje putem drugih organa i institucija
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta
 • da aktivno učestvuju na ostvarivanju ciljeva i izvršavanja zadataka Udruženja
 • da čuvaju ugled Udruženja